ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลศรีสองรัก วิสัยทัศน์ "สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”

นายเวทิน เพียรวิทยา
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก

นายต่อศักดิ์ กันสุข
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการปลัดเทศบาลตำบลศรีสองรัก

ข้อมูลต่อสาธารณชน

ปฏิทิน

พฤศจิกายน 2020
อา พฤ
« ต.ค.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านน้ำพุ

ด้วยคำจำกัดความที่ว่า “มุ่งมั่นเกษตรปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และแนวความคิด “กินทุกอย่างที่ปลูก และปลูกทุกอย่างที่กิน” ทำให้กิจกรรมทางการเกษตรในเนื้อที่กว่า 34 ไร่ ของศูนย์ปราชญ์บ้านน้ำพุ ของนายเอกวิทย์ สายแก้วเทศ เป็นทั้งแปลงปลูกพืชผักสวนครัว สวนสมุนไพร บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำจืด โรงเพาะเห็ด แหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตร แหล่งแปรรูปสินค้าเกษตร แหล่งผลิตและสนับสนุนปัจจัยการผลิตของสมาชิกในกลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านน้ำพุและใกล้เคียง โดยเป็นที่ทำการของกลุ่มฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร การอนุรักษ์ดินและน้ำ จุดถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์กว่า...

เทศบาลตำบลศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

.

.

ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS คลังข่าวมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
พระราชกรณียกิจ คืนความสุขให้คนในชาติ ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
ศูนย์ดำรงธรรม 1567 กรมจัดหางาน กรมการปกครอง
สมุดภาพ Infographic ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สํานักงานราชกฤษฎีกา
ศาลปกครอง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประชาสัมพันธ์
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-government thailand) กรมการค้าภายใน
กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สํานักงบประมาณสํานักนายกรัฐมนตรี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารออมสิน ธนาคารทหารไทย กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี