ศูนย์การเรียนรู้การทำต้นผึ้ง

0
231

ศูนย์การเรียนรู้ผึ้ง ตั้งอยู่ ณ ที่ทำการบ้านผู้ใหญ่วุด หรือนายวิธัช สุวรรณเกิด หมู่ที่ 12 บ้านนาเวียงใหญ่ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่ง ผู้สูงอายุในหมู่บ้านนาเวียงใหญ่ จะสาธิตและถ่ายทอดการทำต้นผึ้งให้กับนักเรียน นักศึกษา และนักท่องเที่ยวทั่วไป
ต้นผึ้ง เป็นสื่อสัญลักษณ์ของการเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดที่เป็นปูชนียสถานที่สำคัญของจังหวัดเลย นั่นคือ องค์พระธาตุศรีสองรัก ศูนย์รวมแห่งศรัทธาของชาวไทเลย ตลอดจนชาวลาว เพื่อนบ้านประเทศข้างเคียงมากกว่า 400 ปี มีขั้นตอนตั้งแต่การทำโครงไม้ไผ่ประกบด้วยกาบกล้วย มัดด้วยเชือกตอก แล้วจึงทำดอกผึ้ง ซึ่งทำจากเทียนที่นำมาต้มจนเหลว และใช้ส่วนปลายก้นของผลมะกอดิบเป็นแม่พิมพ์โดยจุ่มลงไปในน้ำเทียน แล้วรีบนำขึ้นมาจับรูปเป็นกลีบดอกไม้ แล้ใช้ไม้ตอกเป็นตัวเสียบยึดดอกผึ้งเข้ากับโครงต้นผึ้ง โดยต้องประกอบให้ทั่วทั้งต้นเพียงเท่านี้เราก็จะได้ต้นผึ้งที่สวยงาม พร้อมนำไปใช้บูชาองค์พระธาตุต่อไป