เทศบาลตำบลศรีสองรัก ร่วมกับศูนย์คนไร้ที่พึ่ง จังหวัดเลย ได้ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 15 ครอบครัว

0
108

ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลศรีสองรัก ร่วมกับศูนย์คนไร้ที่พึ่ง จังหวัดเลย ได้ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 15 ครอบครัว ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศรีสองรัก เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมของสภาพผู้ประสบปัญหาทางสังคม