นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และหน่วยงานราชการ ส่งมอบบ้านผู้ยากไร้ ผู้พิการ เหล่ากาชาดจังหวัดเลยให้กับ ด.ช.พนาวัน ข่าทิพย์พาที พร้อมครอบครัว

0
109

นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และหน่วยงานราชการ ส่งมอบบ้านผู้ยากไร้ ผู้พิการ เหล่ากาชาดจังหวัดเลยให้กับ ด.ช.พนาวัน ข่าทิพย์พาที พร้อมครอบครัว