โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟฟ่า และโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ภายใต้ชื่อ รวมใจไทย ปลูกปต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น จังหวัดเลย ประจำปี พ.ศ.2564

0
120