งานสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลศรีสองรัก ลงพื้นที่ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลยสำรวจครอบครัวเด็กยากจนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือให้กับผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน

0
103