คำสั่งมอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายเทศมนตรี

0
54
คำสั่งมอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายเทศมนตรี