กลุ่มอสม.บ้านน้ำพุ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯจัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองประจำปี 2564

0
43