งานหน่อไม้บงหวานและการละเล่นผีตาโขน วัดศรีสะอาด บ้านหนามแท่ง ประจำปี ๒๕๖๐

0
184

งานหน่อไม้บงหวานและการละเล่นผีตาโขน วัดศรีสะอาด บ้านหนามแท่ง ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดศรีสะอาด บ้านหนามแท่ง ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฏาคม 2560