สนธิกำลังดับไฟไหม้บ่อขยะ กม.7 ทำให้เกิดปัญหาหมอกควันพิษก่อให้เกิดต่อปัญหาสุขภาพของคนด่านซ้าย ใช้ระยะเวลาในการระงับเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ประมาณ 5 วัน

0
182

เทศบาลตำบลศรีสองรัก โดยการอำนวยการของท่านภูมารินทร์ คงเพียรธรรม นายอำเภอด่านซ้าย พร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการอื่น สนธิกำลังดับไฟไหม้บ่อขยะ กม.7 ทำให้เกิดปัญหาหมอกควันพิษก่อให้เกิดต่อปัญหาสุขภาพของคนด่านซ้าย ใช้ระยะเวลาในการระงับเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ประมาณ 5 วัน ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562