กิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน ทำความสะอาดบริเวณวัดป่าเนรมิตวิปัสสนา หมู่ที่ 14 บ้านหัวนายูง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

0
179

เทศบาลตำบลศรีสองรัก โดยนายเวทิน เพียรวิทยา นายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน ทำความสะอาดบริเวณวัดป่าเนรมิตวิปัสสนา หมู่ที่ 14 บ้านหัวนายูง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562