เทศบาลตำบลศรีสองรัก เปิดจุดอำนวยความสะดวกในการจราจรให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562

0
156

เทศบาลตำบลศรีสองรัก เปิดจุดอำนวยความสะดวกในการจราจรให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562