ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

0
181

เทศบาลตำบลศรีสองรัก จัดกิจกรรม”หม่วนซื่นโฮแซว พ่อโซ้น แม่โซ้น” ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2562 ณ ลานกีฬาเทศบาลตำบลศรีสองรัก