พิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พร้อมแห่นาค ที่จะอุปสมบทที่วัดพระธาตุศรีสองรัก รอบเมืองด่านซ้ายและพิธีสรงน้ำองค์พระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2562

0
159

พิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พร้อมแห่นาค ที่จะอุปสมบทที่วัดพระธาตุศรีสองรัก รอบเมืองด่านซ้ายและพิธีสรงน้ำองค์พระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2562