เทศบาลตำบลศรีสองรัก ร่วมกับศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลย สำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคม พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 55 คน

0
89