เทศบาลตำบลศรีสองรักร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย ช่วยเหลือเด็กแรกเกิด – 3 ขวบปี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยได้มอบนมผง และเงินช่วยเหลือ จำนวน 11 คน

0
88