ศูนย์เรียนรู้หน้ากากผีตาโขน

ศูนย์เรียนรู้หน้ากากผีตาโขน ตั้งอยู่ ณ วัดโพธิ์ศรี บ้านนาเวียงใหญ่ ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
หน้ากากผีตาโขนคือหน้ากากซึ่งประกอบขึ้นจากวัสดุตามธรรมชาติที่หาได้จากท้องถิ่น เช่น กาบมะพร้าว และหวดนึ่งข้าวเหนียวที่สานจากไม้ไผ่ เป็นงานศิลปหัตถกรรมของชุมชนที่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของท้องถิ่นกับโลก ลวดลายของหน้ากากผีตาโขนเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย จากเดิมเป็นลวดลายที่สร้างสรรค์ขึ้นผ่านแรงบันดาลใจจากธรรมชาติเช่น ดวงตาของเหยี่ยว และตาลูกอ๊อด (ลูกกบ) แต่ขณะเดียวกันก็รับเอาแรงดลใจจากที่อื่นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมของตน หน้ากากผีตาโขนจึงเป็นพื้นที่ของการเชื้อเชิญให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมและร่วมพัฒนาศักยภาพผ่านการสร้างสรรค์ลวดลายและสีสันของหน้ากากผีตาโขนร่วมกันกับศิลปินท้องถิ่น