แจ่วดำน้ำผักสะทอนยายตุ้ม

แจ่วดำน้ำผักสะทอนยายตุ้ม บ้านนาเวียง ถนนสายบ้านเดิ่น –นาเวียง สามารถสั่งซื้อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 08-2103-2458