ข้าวหลามบ้านน้ำพุ

ข้าวหลามบ้านน้ำพุ ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จะมีขายตลอดปี มีข้าวเหนียวดำ และข้าวเหนียวสีขาว วางขายสองข้างทางชุมชนบ้านน้ำพุ และจุดชมวิวบ้านน้ำพุ