สินค้า OTOP พัดน้ำจำลองบ้านนาเวียงใหญ่

ติดต่อได้ที่นายวิธัช สุวรรณเกิด ผู้ใหญ่บ้านนาเวียงใหญ่ และนายวิรัตน์ อรรคสูรย์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นสินค้า OTOP ประจำหมู่บ้านนาเวียงใหญ่