หน่อไม้บงหวานบ้านหนามแท่ง นาทุ่ม

ไผ่บงหวาน เป็นพืชผักขึ้นชื่อของเมืองด่านซ้าย จะมีรดชาติที่หวานไม่ขมเหมือนหน่อไม้ทั่วไป นิยมรับประทานกับน้ำพริก อีกทั้งยังสามารถปรับปรุงเป็นอาหารได้หลายอย่าง อาทิ แกงจืดหน่อไม้หวาน ผัดหน่อไม้หวาน ฯลฯ ซึ่งบ้านนาทุ่ม หนามแท่งมีต้นพันธุ์หน่อไม้หวานจำหน่าย วางสองข้างทางของหมู่บ้าน ราคาต้นละ 20 – 35 บาท ตามขนาดความสูง