ไม้กวาดดอกหญ้า

จำหน่าย ในเพจจำหน่ายไม้กวาดดอกหญ้า จัดทำขึ้นเพื่อจำหน่ายไม้กวาดดอกหญ้า ซึ่งกลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส เป็นคนทำไม้กวาดเอง ได้รับการฝึกอบรมจากวิทยากรคุณน้องนาง บูรณโสภณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าแสงภา ที่ได้มาอบรมให้ความรู้ในการทำไม้กวาดดอกหญ้าแก่กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ผู้สนใจที่จะรับไม้กวาดไปจำหน่ายสามารถติดต่อได้ทาง inbox หรือติดต่อได้ที่เทศบาลตำบลศรีสองรัก โทร 042891872 คะhttps://www.facebook.com/%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%89%E0%B8%B2-107346890618800/?modal=admin_todo_tour