หน้ากาผีตาโขน

ติดต่อได้ที่นายวิธัช สุวรรณเกิด ผู้ใหญ่บ้านนาเวียงใหญ่ และนายวิรัตน์ อรรคสูรย์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นหน้ากากผีตาโขนที่สามารถสวมใส่ หรือเป็นสินค้าที่ระลึก